Privacyverklaring

Algemeen 

 

Op 25 mei 2018 is een nieuwe wet van toepassing, namelijk de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ter bescherming van uw persoonsgegevens.  

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde rechten en plichten en heeft diegene van wie de persoonsgegevens zijn (patiënten) bepaalde rechten. 

Deze verklaring is bedoeld om u hierover te informeren. 

 

Wie zijn we? (de verwerkingsverantwoordelijke) 

 

BV STYVAR 

Ondernemingsnummer: 0692.789.737 

Tine Ravyts, kinesitherapeute 

Norbertinessenlaan 50 te 3910 Pelt 

Tel-nr: +32 477 853923

E-mail: info@kinergiekpelt.be

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? (Doel van de verwerking) 

 

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Hieronder kan u terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkregen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze eventueel delen. 

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (stagiairs) beperkte toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de kinesitherapeut voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden. Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.  

Andere zorgverleners zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen. 

 

Uw rechten als patiënt 

 

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens waarover we beschikken. U kan deze opvragen of inkijken. 

Denkt u dat uw gegevens niet meer juist zijn? Dan kan u ons vragen deze te corrigeren.  

Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. 

 

Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten tot uw kinesitherapeut. 

 

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw kinesitherapeut kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Als kinesitherapeut verwerken we uw persoonsgegevens op grond van de wetgeving. 

 

  • Vastleggen en beheer van afspraken 

 

Welke persoonsgegevens?

 - Naam, voornaam en contactgegevens 


Waarom verwerken we deze?

 - Voor het vastleggen, wijzigen of annuleren van uw afspraken


Hoe hebben we deze gegevens verkregen?

 - Rechtstreeks van de patiënt


Hoe lang worden deze gegevens bewaard? 

 - Tot na de financiële afhandeling van uw consultatie 


Met wie worden deze gegevens gedeeld?

 - Met medewerkers binnen de praktijk voor het vastleggen van afspraken


 

  • Verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar (na)behandeling toe. 
     

Welke persoonsgegevens?

 - Rijksregisternummer, naam, voornaam

 - Bijzondere gegevens (art 9 AVG)


Waarom verwerken we deze?

 - Om de patient uniek te identificeren 

 - Medische gegevens noodzakelijk voor de juiste behandeling 


Hoe hebben we deze gegevens verkregen?

 - Rechtstreeks van de patiënt via inlezing van E-id of via het voorschrift van de geneesheer


Hoe lang worden deze gegevens bewaard? 

 - 30 jaar 


Met wie worden deze gegevens gedeeld?

 - Met de mutualiteiten en  dokters 


 

  • Financiële afhandeling van uw consultatie 
     

Welke persoonsgegevens?

 - Naam, voornaam en adresgegevens 

 - Mutualiteitsgegevens


Waarom verwerken we deze?

 - Voor het beheer en opvolging van uw consultatie 

 - Voor de afhandelding/terugbetaling van uw consultaties bij de mutualiteiten 


Hoe hebben we deze gegevens verkregen?

 - Rechtstreeks van de patiënt via inlezing van E-id 


Hoe lang worden deze gegevens bewaard? 

 - 10 jaar (boekhouding) 


Met wie worden deze gegevens gedeeld?

 - Boekhouding 

 - Uw mutualiteit